Λέβητες Φυσικού Αερίου

Λέβητες Φυσικού Αερίου

Λεβητες Φυσικου Αεριου       ddzena.jpg125       mca45_md.png125      ECOMB(G)-A-500x748125

Λέβητες Φυσικού Αερίου

Λέβητες Φυσικού Αερίου. Με την εξάπλωση του φυσικού αερίου στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας, συστήματα όπως οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου γνωρίζουν μεγάλη αύξηση της αποδοχής τους από το ευρύ κοινό. Η αποδοχή αυτή είναι αποτέλεσμα των πλεονεκτημάτων των επιτοίχιων λεβήτων έναντι των κλασσικών λύσεων των επιδαπέδιων κεντρικών ή μη λεβήτων, τα βασικότερα από τα οποία είναι: Συμπαγής κατασκευή όπου συνήθως συμπεριλαμβάνονται και τμήματα του υδραυλικού συστήματος της θέρμανσης όπως ο κυκλοφορητής και το δοχείο διαστολής. Έτσι οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος θέρμανσης απλοποιούνται και κατά συνέπεια τα κόστη μειώνονται. Οι περισσότεροι επιτοίχιοι λέβητες διαθέτουν σύστημα θέρμανσης του ζεστού νερού χρήσης απλοποιώντας έτσι την υδραυλική εγκατάσταση σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα μεγάλη οικονομία που συνεπάγεται η χρήση φυσικού αερίου ή και υγραερίου σε σχέση με τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες. Η θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης μπορεί να γίνεται είτε κατευθείαν στον πρωτεύοντα εναλλάκτη της συσκευής είτε μέσω δευτερεύοντα εναλλάκτη. Οι επιτοίχιοι λέβητες ως τεχνολογία είναι δοκιμασμένη και εφαρμοσμένη εκατοντάδες χιλιάδες φορές σε όλη την Ευρώπη και συνεπώς απολύτως σίγουρη και αξιόπιστη. Οι συσκευές, είτε πρόκειται για ανοιχτού θαλάμου καύσης όπου λαμβάνουν τον αέρα καύσης από το περιβάλλον τοποθέτησης τους είτε για κλειστού θαλάμου καύσης όπου λαμβάνουν τον αέρα καύσης από το εξωτερικό περιβάλλον, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να πιστοποιείται η ασφαλής λειτουργία τους υπό την προϋπόθεση της σωστής εφαρμογής των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας του κατασκευαστή. Οι επιτοίχιοι Λέβητες Φυσικού Αερίου είναι συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον αφού χαρακτηρίζονται από την οικονομία καυσίμου που πετυχαίνουν αλλά και τις πολύ χαμηλότερες εκπομπές ρύπων σε σχέση με τους λέβητες / καυστήρες πετρελαίου ή άλλα συστήματα καύσης. Ειδικότερα στα αστικά κέντρα και στις περιπτώσεις αντικαταστάσεως κεντρικών συστημάτων θέρμανσης οι επιτοίχιοι λέβητες αποτελούν την τεχνικά αρτιότερη λύση για την αυτονόμηση των εκάστοτε διαμερισμάτων. Επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα των λεβήτων φυσικού αερίου είναι η δυνατότητα τους να λειτουργήσουν και με υγραέριο ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση τους σε κτήρια που αρχικά ή γενικά δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου. Σε ό,τι αφορά την οικονομία καυσίμου μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης δημιουργούνται με την εγκατάσταση επιτοίχιων λεβήτων τεχνολογίας συμπύκνωσης των υδρατμών των καυσαερίων. Οι λέβητες συμπύκνωσης μπορούν να λειτουργούν με πολύ χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θέρμανσης έως 32 ˚C και να αποβάλουν καυσαέρια σε επίσης πολύ χαμηλή θερμοκρασία στους 65 ˚C -70 ˚C έχοντας υγροποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των υδρατμών του καυσαερίου και πετυχαίνοντας βαθμός απόδοσης έως 107%. Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου καλών κατασκευαστών μπορούν να συνεργαστούν συνδεόμενοι σε δίκτυο e BUS με μια σειρά από αυτοματισμούς / ελεγκτές από έναν ηλεκτρονικό προγραμματιζόμενο θερμοστάτη χώρου ως κεντρικούς ελεγκτές ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός τους άλλα και να ενσωματώνονται σε μια συνολική διαχείριση των ενεργειακών λειτουργιών ενός κτηρίου. Σκοπός όλων αυτών των συστημάτων είναι η αυτοματοποιημένη λειτουργία των συσκευών με βάση της πραγματικές ανάγκες του κτηρίου αλλά και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμων και αντίστοιχα ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας.

Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου είναι λοιπόν μία από τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για μικρά – αλλά, με συστοιχία λεβήτων έως και 720 kW, και μεγάλα – συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο ή υγραέριο ως καύσιμο. Η εξάπλωση δε των συσκευών με τεχνολογία συμπύκνωσης θα οδηγήσει μελλοντικά στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων ως και την πιθανή ενεργειακή τους αναβάθμιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Παράλληλα θα υπάρξουν γενικότερα οφέλη όπως η μείωση της εκπομπής ρύπων ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και η μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ