Multi εσωτερικά

Κλιματισμός σε όλα τα δωμάτια
Τα συστήματα Multi επιτρέπουν τη λειτουργία έως και 9 εσωτερικών μονάδων από μία μόνο εξωτερική μονάδα, μειώνοντας έτσι τον
απαιτούμενο χώρο εγκατάστασης και το κόστος. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται αυτόνομα και δεν χρειάζεται να
εγκατασταθούν την ίδια χρονική στιγμή.