Κλιματισμός

Κλιματισμός

Κλιματισμος hitachi-rai  Κλιματισμος hitachi Κλιματισμος emuratoshiba-superDaisekai8-125  Κλιματισμος msz-ef  Κλιματισμος hitachi-rad

Κλιματισμός οικιακός και επαγγελματικός

Κλιματισμός είναι ο καθορισμός, με ειδικές συσκευές, της θερμοκρασίας, υγρασίας και συνθέσεως του αέρα σε κλειστούς χώρους. Είναι το σύνολο λειτουργιών χάρη στις οποίες διατηρούνται, σε έναν ή περισσότερους χώρους, καθορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και καθαρότητας του αέρα, εξασφαλίζονται ανετότερες συνθήκες ζωής και εργασίας ή εκπληρώνονται ιδιαίτερες απαιτήσεις ορισμένων βιομηχανικών επεξεργασιών ή καλύτεροι όροι συντήρησης προϊόντων.

Για την επίτευξη του κλιματισμού απαιτείται ένα σύστημα μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, όπως είναι οι θερμαντήρες και οι ψύκτες, οι υγραντήρες και οι αφυγραντήρες, συσκευές για την ανανέωση του αέρα και αγωγοί διανομής.
Όλα τα όργανα μπορούν να συνενωθούν σε ένα κεντρικό τμήμα (κεντρική μονάδα κλιματισμού) ή σε περισσότερα, τα οποία θα παρέχουν κλιματισμό σε ένα ολόκληρο κτίριο ή σε ορισμένα τμήματά του. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για συσκευές πολύ μικρού όγκου, που είναι δυνατόν να τοποθετηθούν και κάτω από ποδιές παραθύρων. Η λύση αυτή προσφέρεται ιδιαίτερα για κτίρια ήδη κατασκευασμένα ή για άλλα, στα οποία δεν έγιναν οι αναγκαίες περίπλοκες και δαπανηρές εργασίες για τη διανομή από μία κεντρική μονάδα.

Ο κλιματισμός θεωρείται απαραίτητος στα πλοία, σε ορισμένες αποθήκες που προορίζονται για ευαίσθητα εμπορεύματα και στα κτίρια εργοστασίων, όπου εκτελούνται ανθυγιεινές κατεργασίες, όπως για παράδειγμα στα κλωστήρια βαμβακιού. Τα μηχανήματα κλιματισμού χρησιμοποιούνται περισσότερο στα κτίρια γραφείων, στα μεγάλα καταστήματα, όπου μάλιστα επιτρέπουν να μένουν κλειστά τα παράθυρα όταν χρειάζεται να γίνουν μετατροπές στην αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του χώρου, ή σε κτίρια για κατοικίες.

Στην τελευταία περίπτωση οι καλύτερες συνθήκες είναι κατά κανόνα οι ακόλουθες: θερμοκρασίες 22 – 24°C το καλοκαίρι και 18 – 20°C τον χειμώνα, σχετική υγρασία 55 – 60%, ανανέωση του αέρα κατά 15 κ.μ. ανά ώρα και άτομο, περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα όχι μεγαλύτερη από 0,10%.

Κλιματισμός οικιακός και επαγγελματικός εταιριών όπως Hitachi, Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Gree, Samsung, Toshiba, Carrier, LG, Fujitsu, Panasonic, Sharp, Inventor κλπ.

Η έννοια του κλιματισμού: Βρείτε πληροφορίες πατώντας εδώ

Ευρύτερη έννοια και ιστορία κλιματισμού: Βρείτε πληροφορίες πατώντας εδώ

Ψυκτικό μέσο: Βρείτε πληροφορίες πατώντας εδώ