Υ1-Εγκατάσταση οικιακού κλιματισμού & κλιματιστικού