Σομπες Pellet

Σομπες Pellet

Σομπες Pellet


 

Σομπες Pellet. Η τοποθέτηση ενός συστήματος θέρμανσης πέλλετ προϋποθέτει τα παρακάτω:
Εισαγωγή αέρα ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής κυκλοφορία στο εσωτερικό του χώρου.
Καμινάδα για την έξοδο των καυσαερίων. Σύνδεση Τ και τάπα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων η οποία είναι απαραίτητη για να συλλέγει την αιθάλη και την συμπύκνωση που δημιουργείται από την καύση. Είναι επίσης πολύ σημαντικό η καμινάδα από την εξωτερική πλευρά να είναι από μονωμένη χαλύβδινη σωλήνα που δεν σκουριάζει ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συμπυκνωμάτων και να διευκολύνεται η έξοδος των καυσαερίων.

Σομπες Pellet

Πως λειτουργεί μία σόμπα pellet; Η σόμπα pellet ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία της μέσω ενός ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου, ο οποίος λειτουργεί με βάση την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος και ισχύ. Η ηλεκτρονική πλακέτα μπορεί να ρυθμίσει:
1. Τον ρυθμό τροφοδοσίας πέλλετ, 2. Την ταχύτητα και την ποσότητα της εκπομπής του αέρα στον θάλαμο καύσης, 3. Την ταχύτητα του ανεμιστήρα για την εκκένωση των καυσαερίων. Φάσεις λειτουργίας σομπών πέλλετ. Τροφοδοσία pellet: το pellet τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο της σόμπας. Με την βοήθεια ενός κοχλία φόρτωσης (βίδα χωρίς τέλος) και ενός κινητήρα, το πέλλετ εισέρχεται αυτόματα στον θάλαμο καύσης. Ανάφλεξη: γίνεται μέσω μιας ηλεκτρικής αντίστασης που βρίσκεται πίσω από τον θάλαμο καύσης (μαγκάλι). Με αυτό τον τρόπο γίνεται γρήγορη θέρμανση του αέρα που θα κάψει το (pellet). Καύση: η καύση λαμβάνει χώρα σε τρεις φάσεις εξασφαλίζοντας ότι δεν παραμένει άκαυστο πέλλετ επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο υψηλή απόδοση. Η θερμότητα μεταδίδεται προς τον εναλλάκτη θερμότητας (σωλήνες ανάφλεξης αέρα), η οποία στη συνέχεια διαχέεται στο περιβάλλον. Εκκένωση καυσαερίων: Η έξοδος του καπνού επιτυγχάνεται μέσω ενός κινητήρα που διευκολύνει την ροή προς το εξωτερικό περιβάλλον.

 


Το κείμενο έχει αναρτηθεί από το internet, και σκοπό έχει την ενημέρωσή σας.

Αποτελεί ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα ‘’Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης & εξοικονόμησης ενέργειας στη σύγχρονη εποχή’’ του καθηγητή Κου Λάζαρου Δράμη (2ο Γενικό λύκειο Λάρισας – Τάξη Α λυκείου – Σχολικό έτος 2013-2014).

Ευχαριστούμε.


Δείτε σόμπες Pellet πατώντας εδώ


Comments are closed.